Veríme, že firemné kurzy musia byť správne nastavené tak, aby zapadli do pracovného režimu firmy a aby sa stali súčasťou pracovného života. Preto sa snažíme presne pochopiť potreby nášho klienta a spoločne vypracovať fungujúci systémefektívneho jazykového vzdelávania vo firme. Kurzy vo firmách nastavíme po konzultácii s klientom tak, aby boli čo najefektívnejšie, nadväzovali na seba a aby boli klienti spokojní a motivovaní.

Každý firemný kurz bude nastavený tak, aby zodpovedal zameraniu firmy, v ktorej kurz prebieha, či už je to obchodná firma, právnická agentúra, personálna agentúra, telemarketingová spoločnosť, spoločenstvo superhrdinov alebo kvetinárstvo na rohu.

Základná ponuka firemných kurzov:

 • Kurzy všeobecnej angličtiny rozdelené do 10-tich úrovní podľa náročnosti. Kurzy sú kombinovateľné s kurza-mi biznis angličtiny a ostatnými firemnými kurzami tak, aby stále zodpovedali úrovni angličtiny, na ktorej sa klient

  nachádza.

 • Kurzy biznis angličtiny sú rozdelené do 6-tich základných úrovní obchodnej angličtiny, v ktorých je zahrnutévšetko od bežnej komunikácie v kancelárii cez vedenie pracovného pohovoru až po uzatváranie kontraktov s

  medzinárodnými spoločnosťami. Kurzy biznis angličtiny sú flexibilné a po dohode s klientom sú zostavené tak,

  aby čo najviac vyhovovali potrebám firmy, aby korešpondovali so zameraním firmy, nadväzovali na iné firemné

  kurzy alebo boli doplnené o chýbajúce znalosti z všeobecnej angličtiny.

 • Konverzačné kurzy sú zamerané hlavne na zdokonalenie verbálnych zručností klienta v rôznych pracovnýchoblastiach alebo situáciách ako je napr. pracovný pohovor, vedenie pracovnej porady, bežná

  komunikácia s partnermi či klientmi a pod.

 • Špeciálne kurzy komunikačných zručnostíako je napríklad:

  Komunikácia so zákazníkmi po telefóne

  Komunikačný kurz na zefektívnenie predajných zručností

  Komunikácia s obchodnými partnermi pri obchodných cestách a rokovaniach

  Komunikačný kurz na zlepšenie vyjednávacích schopnost

  a mnoho ďalších.