Každý z ponúkaných kurzov bude prispôsobený vašim potrebám a požiadavkám, ktoré si ochotne vypočujeme a spoločne vypracujeme fungujúci koncept vášho jazykového vzdelávania.

  • INDIVIDUÁLNE KURZY – predstavujú individuálny prístup lektora, ktorý sa na hodine venuje len Vám. Výhodou týchto hodín je časová flexibilita či obsah hodín prispôsobený Vašim požiadavkám. Na tomto kurze si zlepšíte slovnú zásobu, plynulosť hovorenia a schopnosť reagovať na otázky. Individuálny kurz je dobrou voľbou, ak sa potrebujete pripraviť na pohovory, skúšky, certifikácie, prezentácie a iné. Pre efektivitu a zaručenie progresu je odporúčaná intenzita 2x90min do týždňa.

 

  • SKUPINOVÉ KURZY – kurzy všeobecnej angličtiny sú rozdelené do 10-tich úrovní podľa náročnosti. Hodiny sú vedené konverzačnou metódou, kde nová gramatika, slovná zásoba a užitočné frázy sú aplikované a precvičované priamo na hodine. V malých skupinách do 6 študentov dostane priestor každý študent. Kurz prebieha dva krát do týždňa po 2x45min.

 

  • DETSKÉ KURZY – ponúkame deťom od 6-tich rokov. Kurzy sú vedené v malých skupinách (max. 5 detí) a sú rozdelené podľa úrovne znalosti jazyka a veku dieťaťa. Deti sa hravou metódou učia nové slovíčka, piesne a riekanky. Kurzy sú komunikačné a lektor aktívnym pýtaním sa a povzbudzovaním motivuje deti k osvojeniu si jazyka už od prvej hodiny.

 

Čas výučby:……….14:00 – 15:00 alebo 15:00 – 16:00 (1x týždenne)

Trvanie kurzu:……. September 2019 – Jún 2020

Cena kurzu*:………1 ŠTUDENT 15,- / 2 ŠTUDENTI 10,- / 3-5 ŠTUDENTI 8,-

*Kurz sa platí v mesačných intervaloch. Cena zahŕňa aj vyučovací materiál.

 

  • TEEN KURZY určené pre každého tínedžera, ktorému hodiny v škole nestačia. Či už zažíva chvíľkové ťažkosti na hodinách v škole a potrebuje si dobrať učivo alebo hľadá doplnkové hodiny na rozšírenie si svojich vedomostí, kurz je určený pre všetkých teens, ktorí chcú od svojej angličtiny viac!

 

Čas výučby:……….14:00 – 15:00 alebo 15:00 – 16:00 (1x týždenne)

Trvanie kurzu:……. September 2019 – Jún 2020

Cena kurzu*:……….1 ŠTUDENT 15,- / 2 ŠTUDENTI 10,- / 3-5 ŠTUDENTI 8,-

*Kurz sa platí v mesačných intervaloch. Cena zahŕňa aj vyučovací materiál.

 

  • MATURITNÉ KURZY – sú prípravné kurzy na maturitné skúšky z anglického jazyka, ktoré Vás pripravia na písomnú aj ústnu časť. Venujeme sa všetkým maturitným témam, gramatike, slovnej zásobe, analyzujeme chyby pri prezentácií daných tém a precvičujeme písomné testy.

 

Čas výučby:………………15:00 – 16:00 (2 x 45min týždenne)

Trvanie kurzu:…………… September 2019 – Máj 2020

Cena kurzu za 45min*:…….1 ŠTUDENT 15,- / 2 ŠTUDENTI 10,- / 3 ŠTUDENTI 8,- / 4-5 ŠTUDENTI 7,-

*Kurz sa platí v mesačných intervaloch. Cena zahŕňa aj vyučovací materiál.