Aurora ponúka prekladateľské a tlmočnícke služby verejnosti aj firemným klientom.

Preklady

Prekladáme z aj do anglického jazyka texty a dokumenty z rôznych sfér, či už je to medicínsky preklad, právnický preklad, technický text, umelecký text, inštrukcie, návody, správy, články, publikácie, abstrakty, písomné práce alebo štítky na šampónoch.

Pri objednaní prekladu sa s klientom vopred dohodneme na určenom termíne odovzdania a na cene prekladu, ktorá bude závisieť od typu prekladu. Okrem prekladov ponúkame aj korektúry textu.

Čo potrebujete vedieť pri objednávaní prekladu:

  • Cena prekladu sa určuje podľa počtu normostrán. Jedna normostrana sa rovná 1800 znakom vrátanemedzier. V MS Word zistíte počet znakov v menu Nástroje › Počet slov › Počet znakov vrátane medzier.Výsledný počet normostrán sa vypočíta z cieľového textu.
  • Na preklad odovzdávajte len finálnu verziu textu.
  • Vysvetlite prekladateľovi k akému účelu preklad potrebujete.
  • Ak sa prekladateľ pýta, je to dobré znamenie. Spolupráca pri preklade je niekedy nutná, aby bol prekladvykonaný kvalitne.

Tlmočenie

Po detailnej dohode s klientom vieme ponúknuť služby simultánneho tlmočenia, konzekutívneho tlmočenia alebo šušotáž. Na všetkých podmienkach a cene je nutné dohodnúť sa vopred.

Informujte sa na telefónnom čísle 0948 600 258 alebo mailom na info@auroraskola.sk alebo nám napíšte na facebooku.