Za Aurorou stoja šikovní ľudia, ktorí spojili svoje profesionálne skúsenosti a svoje vzdelanie a vytvorili kvalitnú anglickú jazykovú školu so širokou škálou ponúkaných služieb.

V tejto jazykovej škole si nezakladáme na trendových metódach výučby, ktoré vám garantujú rýchle výsledky. Namiesto toho sme sa rozhodli stavať na stáročiami overených učebných praktikách, ktoré spočívajú v starej známej svätej trojici; počúvanie, rozprávanie a písanie. A zmodernizovali sme ich napríklad aj vyňatím fyzických trestov na študentoch.

Sme si vedomí toho, že každý študent je iný a to je aj idea, ktorou sa riadime. Každý má svoje vlastné potreby a požiadavky aj svoje vlastné tempo pri učení. Preto ani naše kurzy nie sú všetky rovnaké. Firemné kurzy sú prispôsobené zameraniu firmy, v ktorom kurz prebieha a na kurzoch pre verejnosť pristupujeme ku každému študentovi individuálne a berieme ohľad na jeho potreby a požiadavky.

Dospelí, deti alebo firmy sa môžu rozhodnúť pre individuálne hodiny s lektorom alebo sa môžu stať súčasťou kurzu spoločne s ďalšími študentmi. Vyberať si môžu z desiatich úrovní všeobecnej angličtiny, biznis angličtiny, angličtiny pre špecifické účely, doučovania na maturitné skúšky, prípravy na certifikáty, prípravy na interview v anglickom jazyku a iných služieb. Aurora vám takisto preloží všetky vaše dokumenty, texty, výňatky, písomné práce, výročné správy, abstrakty, návody, inštrukcie aj recepty od vašej anglickej babky.